Ngành bao bì giấy theo hội nhập sâu rộng FTAs

Ngành bao bì giấy theo hội nhập sâu rộng FTAs

  Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập sâu rộng trong các FTAs. Đồng thời ngành tiêu dùng Việt Nam cũng đạt mức tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Chính vì thế, bao bì giấy là sản phẩm đang được quan tâm, nó chiếm gần 70% tổng tiêu thụ toàn ngành và […]

Xem Thêm