Tương lai nào cho báo giấy?

Tương lai nào cho báo giấy?

  Không phải viễn cảnh nữa mà thực tại là lợi nhuận của báo giấy đang rất thấp, một phần là do các mục quảng cáo đã bị cắt gần hết, hai là do người đọc đang chuyển thói quen đọc báo giấy qua báo điện tử trên các thiết bị thông minh. Đó là […]

Xem Thêm