Tập đoàn giấy in Double A với những sản phẩm giấy dùng cho văn phòng đã tạo được uy tín lớn tại Việt Nam. Điều đáng ghi nhận nơi giấy in Double A là đề cao những giá trị dành cho môi trường, quan điểm này thể hiện ngay trên hình ảnh bao bì. Tập đoàn này ý thức được sự quan trọng của sự phát triển bền vững.

Để đảm bảo thực hiện đúng tiêu chí trên, Double A đã xác định những tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất giấy in.

+ Quy trình sản xuất giảm thiếu tối đa tác hại đến môi trường.

+ Đảm bảo hiệu quả bảo tồn năng lượng và nguyên liệu thô trong sản xuất.

+ Tuân thủ các quy định về môi trường của chính phủ.

Giấy nói chung và giấy in nói riêng được sản xuất từ bột gỗ cho nên yếu tố môi trường đã bị tác động, nếu quy trình làm giấy thành phẩm không tuân thủ các quy định nghiêm ngặt thì mức độ ảnh hưởng đến môi trường sẽ là cấp số nhân. Đây là vấn đề mà các nhà sản xuất giấy luôn cần ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với phát triển bền vững.

Double A đã xác định những tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất giấy in.

Double A đã xác định những tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất giấy in.

Những hành động cụ thể của tập đoàn giấy in Double A

+ Ưu tiên chọn đơn vị hợp tác tuân thủ các thông lệ và tiêu chuẩn môi trường đúng đắn.

+ Thúc đẩy bảo vệ môi trường theo những sáng kiến của chính phủ.

+ Nâng cao nhận thức về môi trường cho lao động sản xuất, công nhân viên…

+ Có biện pháp theo dõi các tác động  đến môi trường từ các hoạt động của nhà máy bằng việc hoạch định những mục tiêu và chỉ tiêu về môi trường.

+ Báo cáo kết quả tác động môi trường hàng năm để đối tác và khách hàng nắm rõ.