“Ngành giấy Việt Nam sẽ tiếp tục đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ giấy in, bút viết…” Đó là nhận định của TGĐ Tổng Công ty giấy Việt Nam.

Nguyên nhân của những thách thức 2017

Nhận định về những khó khăn, thách thức mà ngành giấy sắp phải đối mặt trong năm 2017 được đưa ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017 ngày 18/1. Bởi vì số liệu thống kê năm 2016 vừa qua cho thấy nhu cầu tiêu thụ giấy in, viết đang có dấu hiệu giảm xuống. Lý giải cho điều này được TGĐ Tổng Công ty giấy Việt Nam đưa ra là do công nghệ thông tin và mạng xã hội ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ giấy in đang chứng kiến sự cạnh tranh của nhiều thương hiệu nước ngoài, chất lượng và giá bán giấy in có sức cạnh tranh với sản phẩm trong nước.

Bởi vì số liệu thống kê năm 2016 vừa qua cho thấy nhu cầu tiêu thụ giấy in, viết đang có dấu hiệu giảm xuống.

Bởi vì số liệu thống kê năm 2016 vừa qua cho thấy nhu cầu tiêu thụ giấy in, viết đang có dấu hiệu giảm xuống.

Những biện pháp điều chỉnh của ngành giấy năm 2017

Định hướng của Tổng Công ty giấy Việt Nam trong năm 2017 là tập trung tái cơ cấu, cổ phần hóa theo kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương. Song song đó là giảm chi phí nhằm nâng cao tính cạnh tranh về giá sản phẩm.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng sẽ chú trọng ổn định vùng nguyên liệu giấy, tăng năng suất rừng trồng. Cùng với xu thế chung của thế giới, Tổng Công ty giấy Việt Nam sẽ đổi mới công nghệ để tiết kiệm năng lượng, giảm mức độ ô nhiễm do chất thải trong quá trình sản xuất…

Định hướng tập trung vào kế hoạch mở rộng các nhà máy tái chế giấy từ các nguồn giấy in văn phòng, tập viết cũng đang được đề xuất và triển khai nhanh chóng nếu được phê  duyệt.

Với những giải pháp đề ra bên trên thì mục tiêu doanh thu của Tổng Công ty Giấy Việt Nam đặt ra cho năm 2017 là hơn 2.120 tỷ đồng. Thống kê năm 2016, doanh thu toàn tổng công ty đạt hơn 2.126 tỷ đồng; sản xuất giấy các loại đạt hơn 104.000 tấn, tiêu thụ đạt 106.121 tấn…