Giấy nhập khẩu từ Trung Quốc có khuynh hướng tăng

Giấy nhập khẩu từ Trung Quốc có khuynh hướng tăng

Thị trường giấy nhập khẩu ở Việt Nam Trong những năm gần đây, Trung Quốc là thị trường chủ lực trong số 18 quốc gia mà Việt Nam chọn nhập khẩu giấy. Theo con số thống kê thì thị trường này đã chiếm 25% trên tổng lượng nhập khẩu giấy, số lượng ước chừng là […]

Xem Thêm