Tìm hiểu giấy in nhiệt là gì?

Tìm hiểu giấy in nhiệt là gì?

  Giấy in hóa đơn có 2 loại: giấy in nhiệt và giấy in kim, dù là giấy in nào cũng cần nói chung có những yêu cầu nhất định về thời gian lưu mực, chữ in rõ ràng, sắc nét. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, với nhiều kinh nghiệm sử dụng thì […]

Xem Thêm