Khổ giấy Letter, khổ giấy A4 trong Word

Khổ giấy Letter, khổ giấy A4 trong Word

Nói về vấn đề giấy in khổ A4 và khổ giấy Letter thì có thể nhiều người vẫn còn thắc mắc về kích cỡ cũng như cách sử dụng nó. Thật ra, khổ giấy A4 vốn không phải là khổ giấy mặc định trong Microsoft Word, nhưng  khổ giấy in A4 lại được mặc định […]

Xem Thêm