Ai mua Nhà máy Bột giấy Phương Nam?

Ai mua Nhà máy Bột giấy Phương Nam?

Nhà máy Bột giấy Phương Nam được đầu tư xây dựng với mục đích sử dụng nguyên liệu cây đay để sản xuất bột giấy và đầu tư công nghệ cho mục đích này. Có 2 vấn đề được đặt ra là nguyên liệu đầu vào không bảo đảm và quy trình sản xuất cũng […]

Xem Thêm
Chia sẻ một vài kinh nghiệm sử dụng máy fax

Chia sẻ một vài kinh nghiệm sử dụng máy fax

  Máy fax là thiết bị máy văn phòng hỗ trợ đắc lực cho công việc giao dịch, trao đổi thông tin giữa công ty và khách hàng. Để sử dụng tốt dòng máy fax cũng như giải quyết một số sự cố phát sinh trong quá trình vận hành máy, chúng tôi xin chia […]

Xem Thêm